שולחן מנהל דגם לאטה

שולחן 180/80 מק”ט 2080

שלוחה הכוללת דלתות + מגירות 50H/158/62 מק”ט 2081

*תוספת מסתור 144/30 מק”ט 2082