מערכת ריהוט דגם לאטה – בנצ’

שולחן המיועד ל4 עובדים 75H/283/143

מק”ט 2083

*תוספת מחיצה 120/30 מק”ט 2084