שולחן מנהל דגם ביו

שולחן + שלוחה 230/200 מק”ט 2095

ארון 75H/230/45 מק”ט 2096